Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku im. Janusza Żernickiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://biblioteka.ciechocinek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.03.24.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.10

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Niedostępne elementy i treści

  • niektóre załączniki w formacie PDF zamieszczone na stronie są widoczne w postaci skanów, bez dostępnej warstwy tekstowej. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować. Wszystkie obecnie publikowane załączniki posiadają postać cyfrową umożliwiającą odczytanie ich przez czytniki ekranowe.
  • niektóre z dostępnych obrazów nie posiadają znaczników alternatywnych. Mają one wyłącznie charakter promocyjny.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.10.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada dyrektor Mariola Różańska. Możesz skontaktować się z nim mailowo – biblioteka.ciechocinek@gmail.com lub telefonicznie – 54 283 44 12.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Miejskiej w Ciechocinku usytuowany jest w centrum miasta. Dojazd jest możliwy od ulicy Żelaznej, z parkingiem miejskim zlokalizowanym przy ul. Broniewskiego.

Drzwi wejściowe do budynku umożliwiają przejazd wózka inwalidzkiego (na posadzce nie ma progów), dostępny jest też podjazd z barierką. Biblioteka mieści się na jednej kondygnacji – parterze. Pomieszczenia są przestrzenne, podłoga bez progów umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim oraz dogodny podjazd do biurka pracownika. Do budynków można wejść z psem przewodnikiem.