Lekcje biblioteczne

Propozycje lekcji bibliotecznych dla grup zorganizowanych.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, podane poniżej propozycje są przykładami tego, co wcześniej zorganizowaliśmy w naszej bibliotece. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów spotkania  (54 283 4412)

Dzieci od 5 do 10 lat

 

BIBLIOTECZNE PODCHODY

czyli o katalogu i bibliotece

zajęcia trwają około 1 godziny

podczas lekcji dzieci dowiedzą się , czym jest biblioteka, jakie panują tu zasady, po co w ogóle czytać . Dowiedzą się czym jest katalog , jakie są jego rodzaje i jak z niego korzystać. Zajęcia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną.

TEATR TO ZABAWA!

Czym jest teatr? Kto chodzi  do teatru?A kim jest  mim? Jakie informacje są na afiszu? A co to takiego? I po co w ogóle chodzi się do teatru?

Na te i inne pytania dzieci znajdą odpowiedź na lekcji bibliotecznej wprowadzającej najmłodszych w świat teatru.

Lekcja zawiera krótką prezentację multimedialną, zabawy parateatralne , prezentacje różnych form teatralnych w formie aktywnych ćwiczeń.

Zajęcia trwają około 1 godziny

Serdecznie zapraszam!

 

CZARNA KSIĄŻKA KOLORÓW

na podstawie książki Meneny Cottin

zajęcia trwają 1, 5 godziny

Autorka „Czarnej książki kolorów” wyobraziła sobie przyjaźń dwóch chłopców,
z których jeden, Tomek, jest niewidomy. Jego widzący przyjaciel opowiada nam, jak Tomek potrafi poczuć, dotknąć, usłyszeć czy spróbować kolorów
Spotkanie zorganizowane wokół „Czarnej książki kolorów” może być doskonałym sposobem na rozpoczęcie rozmowy z dziećmi o widzeniu i niewidzeniu, odmienności czy niepełnosprawności.

  JAŚ I MAŁGOSIA

Zajęcia w formie dramy na podstawie baśni braci Grimm

zajęcia trwają około 1,5 godziny

Lekcja ma na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z lękiem,uświadomienie niebezpieczeństw, jakie mogą wiązać się z kontaktami z nieznajomymi, kształcenie odpowiednich zachowań w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Dokąd iść-mapy mówią do nas

na podstawie książki Heekyoung King

zajęcia trwają około 1,5 godziny

Lekcja ma na celu:

Wprowadzenie (zaznajomienie) z pojęciami: „mapa”, „znak” i „symbol”

Zwrócenie uwagi na symbole, znaki i ich role w przestrzeni otaczającej, różne rodzaje map, ich historię

Wyrabianie umiejętności korzystania z podstawowych znaków i symboli spotykanych w przestrzeni publicznej

Rozumienie treści zawartych w znaku graficznym; posługiwanie się tym znakiem

Zwrócenie uwagi na zagadnienie rozwoju cywilizacji, współistnienia różnych kultur

Kształtowanie tolerancji wobec różnych religii i sposób widzenia świata

APETYT NA MEKSYK. FAMILIA.

„Apetyt na Meksyk. Familia” to książka dla dzieci, w której wspólne rodzinne przygotowania do obchodów Święta Zmarłych dają początek opowieści o Meksyku, jego kulturze i codziennym życiu jego mieszkańców, a także o różnicach i podobieństwach w obchodach Święta Zmarłych w Polsce i w Meksyku.

scenariusz przygotowany przez Wydawnictwo Widnokrąg

Czas trwania: 60 minut

 

APETYT NA MAROKO. TADŻIN

„Apetyt na Maroko. Tadżin” to książka dla dzieci, w której zagadkowy „tadżin”, czyli naczynie i zarazem potrawa, stanowi punkt wyjścia do opowieści o Maroku, jego kulturze i codziennym życiu jego mieszkańców.

scenariusz przygotowany przez Wydawnictwo Widnokrąg

Czas trwania: 60–90 minut

„Z NOTATNIKA MŁODEGO PODRÓŻNIKA. POJAZDY I NIE TYLKO”

Książka „Z notatnika młodego podróżnika. Pojazdy i nie tylko” opowiada historię 11-letniego chłopca, który podróżuje ze swoimi rodzicami po świecie i opisuje napotkane pojazdy różnego typu – zarówno te nowoczesne, jak i te, którymi ludzie przemieszczali się przed wiekami. Niektóre z tych starych pojazdów są używane do dziś.

scenariusz przygotowany przez Wydawnictwo Widnokrąg

Czas trwania: 60 minut

 

JESTEM PATRIOTĄ

Założeniem lekcji  jest myśl, że patriotyzm nie powinien kojarzyć się jedynie z martyrologią i ciężarem. Chcemy pokazać dzieciom w jaki sposób mogą na co dzień, w prostych czynnościach przejawiać patriotyzm.

Jeśli patriotyzm ma stać się wewnętrznym imperatywem, a nie tylko ozdobnym kotylionem rocznicowym, to poprzez małe odruchy społecznej solidarności, na dziecięcą miarę.
Zadanie jest proste, ale poważne: IDŹ. PATRZ. MYŚL.

Scenariusz oparty o ksiażkę  Joanny Olech „Kto Ty jesteś?”

Czas trwania : 60 minut

 

Wiek 10–13 lat

 

MYŚLOBIEG

 

Do myślobiegu…
gotowi..
Start!


„Myślobieg” to książka dla dzieci, która z humorem opowiada o perypetiach i dylematach dziesięcioletniej Susanny – polsko-islandzkiej dziewczynki. Stanowi punkt wyjścia do rozważań na temat wielokulturowości, dwujęzyczności, dwunarodowości i doświadczenia życia w obu krajach.

 

scenariusz przygotowany przez Wydawnictwo Widnokrąg

 

CZAS TRWANIA: 60–70 minut

 

EMIGRACJA

Gdyby trzeba było opuścić dom…

„Emigracja” to historia chłopca, który wraz z matką i siostrą opuszcza swoją meksykańską wioskę, aby nielegalnie przekroczyć granicę ze Stanami Zjednoczonymi w poszukiwaniu lepszego życia. To podróż niebezpieczna, bo trzeba wskakiwać do pędzącego pociągu, uciekać przed psami tropiącymi emigrantów i przed policją.

Książka stanowi punkt wyjścia do rozmowy o emigracji (legalnej zarobkowej, jak i nielegalnej) i zachęca do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy przeprowadzka z sielskiej wsi do betonowego miasta, gdzie sąsiedzi pozostają anonimowi, gdzie brakuje relacji, to faktycznie realizacja pragnienia „lepszego życia”?

scenariusz przygotowany przez Wydawnictwo Widnokrąg

CZAS TRWANIA: 70–90 minut

 REFORMATORZY POTRAFIĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT

poszerzenie wiedzy o znanych ludziach świata filozofii, religii, polityki

zajęcia trwają około 1 godziny

Cele lekcji:

  • rozwinięcie umiejętności formułowania poglądów, umiejętności dialogu,
  • przezwyciężanie nieśmiałości, zwiększenie wiary w siebie,
  • uwrażliwienie na potrzeby, problemy drugiego człowieka,
  • kształtowanie umiejętności korzystania z Internetu jako źródła informacji i wiedzy,

podczas warsztatów zostaną wykorzystane aktywne metody edukacyjne: praca w małych grupach, zabawy edukacyjne, zajęcia manualne.

NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS

warsztaty „młodego odkrywcy”

zajęcia trwają około 1, 5 godziny

Cele lekcji:

rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającego ich świata i zachodzących w nim zjawisk, zapoznanie dzieci z postaciami wybranych wybitnych naukowców, wzmocnienie postaw utrwalających znaczenie uczenia się i rozwijania w życiu człowieka, korzystanie z encyklopedii

Podczas zajęć dzieci w grupach stworzą „małe laboratorium”.

ZAAKCEPTUJ SIEBIE,
CZYLI O PROBLEMACH WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

Zajęcia w formie dramy przygotowane na podstawie książek dla młodzieży.

Zajęcia trwają około 1,5 godziny

mają na celu rozwijanie samoświadomości, rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności, zwiększenie u młodzieży poczucia własnej wartości, świadomości jak ważna w życiu nastolatka jest akceptacja samego siebie i własnego wyglądu, zdobycie wiedzy o przyczynach uzależnień( alkohol, narkotyki, anoreksją , uzależnienie od gier i komputera), budowanie dojrzałych postaw społecznych.

 Współpraca-przewodnik dla dzieci

na podstawie książki Janiny Ochojskiej

Zajęcia trwają około 1, 5 godziny

Cele lekcji: Wprowadzenie i zrozumienie pojęcia współpracy.

Współpracując ludzie dokonują wielkich rzeczy. Czy my jako obywatele państwa, miasta, grupy jesteśmy coś w stanie zmienić?

Lekcja oparta na otwartej dyskusji oraz pracy w grupach.

Wiek 14+

 CYKL : KULTURA PONAD PRAWEM

Czas trwania jednego spotkania: ok 1,5 godz.

W trakcie lekcji zaplanowana jest projekcja filmów (ok. 30 min)
oraz panel dyskusyjny.

TEMAT 1: Artysta, twórca, demiurg?

Rola artysty postrzegana jest różnie w zależności od czasu i miejsca, w którym trwa rozmowa. Po jednej stronie mamy demiurga wyznaczającego swoją sztuką kierunki rozwoju dla innych, mniej przenikliwych. Po drugiej zaś – twórcę, którego działania podporządkowane są społeczności, wsłuchującego się w jej potrzeby i na nie odpowiadającego. Potrzebujemy każdego z nich.

TEMAT 2: Rzeczy, kupowanie, eteryczna melodia

Każdy może przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę. A co z muzyką? O wiele łatwiej ściągnąć ją z sieci, ale są i mediateki, gdzie można pożyczyć książki, filmy, muzykę, komiksy. Wartość twórczości leży w obcowaniu z nią. Nie chodzi przecież o sam krążek CD, papier, czy DVD. W końcu odkładasz płytę czy książkę na półkę – co za różnica, czy w wypożyczalni czy w domu? Jednak przywiązujemy się do przedmiotu. Niekiedy wolimy kupić i mieć swoje własne. Pozaginać rogi, nanieść notatki, przekazać w spadku swoją kolekcję. Fizyczne przedmioty zdają się być mniej podatne na zgubienie. Pliki z muzyką łatwo stracić pomiędzy folderami czy wraz z awarią dysku. Czy cyfrowa kultura pomaga skoncentrować się na przekazie twórców, czy też pozbawia ich możliwości zarobku, bo melodia oderwała się od przedmiotu, który można sprzedać?

TEMAT 3: Złodzieje oklasków

Dużo mówi się o tym, że ściąganie filmów, czy filmowanie koncertu to kradzież. Co z mniej oczywistymi przykładami? Czy inspirowanie się pisarza twórczością innych to także kradzież? A może wypożyczanie książek również, bo pozbawia pisarza tantiem z kolejnych sprzedanych egzemplarzy swojej powieści? Mówienie o kulturze w kategoriach kupna, sprzedaży, kradzieży może prowadzić na manowce. Jej celem nie jest przecież generowanie przychodów.

A jednak twórcy kultury: pisarze, filmowcy, muzycy muszą z czegoś opłacać czynsz.