Programy Partnerskie

Kraszewski - logo

Kraszewski zagościł w Ciechocinku

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku zakwalifikowała się do programu dotacyjnego Instytutu Książki – „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich on-line.

Komputery już mamy, ale przy ciągłej eksploatacji, część z nich już dożywa swoich dni – mówi dyrektor biblioteki Mariola Różańska – dlatego taki zastrzyk w kwocie 12 tys zł. stanowi dla nas poważne wsparcie. Planujemy zakupić kilka nowych komputerów, 2 serwery i urządzenie wielofunkcyjne. To ostatnie zwłaszcza jest wyczekiwane. Coraz więcej osób przychodzi do biblioteki w celu wydrukowania dokumentów, wysłania faksu, skanowania. Biblioteka w chwili obecnej pełni rolę centrum informacyjnego w każdej dziedzinie.

Jednym z warunków uczestnictwa w programie jest skatalogowanie do 2015 roku całego księgozbioru i umieszczenie go on-line. Pozwoli to na sprawniejsze obsługiwanie czytelników, a także poszerzy ofertę biblioteki o możliwość przeglądania zbiorów własnych i innych bibliotek.


fundacjaorange1

Fundacja Orange

Celem programu Orange dla Bibliotek, w którym bierzemy udział jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Nasza biblioteka może korzystać z usługi na wszystkich komputerach i oferuje dostęp bezprzewodowy użytkownikom dysponującym własnym sprzętem komputerowym. Dostęp do Internetu w bibliotece jest nieodpłatny dla użytkowników.


logo BN

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku (2013) Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku przystąpiła do realizacji Programu finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Na zakup nowych książek Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 7.428 zł. Za otrzymaną dotację zakupiono 375 książek. Stosując się do zapisów regulaminu Programu mówiących, że minimum 1/3 dotacji należy przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży, w 2013 roku zakupiono 176 woluminów literatury dla najmłodszych czytelników.


logo NPRC

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.