Salonik Literacki Biblioteki

26 marca 2015

„Książki to najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie zdradza, a nauczą wiele.” (Jan Rak)

Jak zawsze w piątki spotkali się uczestnicy DKK i Saloniku Literackiego. Tematem spotkania były biblioteki od czasów powstania do dnia dzisiejszego. Powadząca dyskusję Pani Klara Drobniewska ukazała historię powstania biblioteki począwszy od pierwszych w Chinach i Egipcie, poprzez Grecję i kraje współczesnej Europy.

Na chwilę przyjrzeliśmy się najsłynniejszej bibliotece w Aleksandrii. Niezwykle ciekawe historie dotyczyły książnic średniowiecznych, przy klasztorach i uniwersytetach, które nie tylko gromadziły, ale również same kopiowały liczne woluminy. Były to pisane ręcznie, a potem (po wynalezieniu druku), wzorowane na rękopisach – zdobione inkunabuły oprawione w drewno lub skórę.

Konkluzją spotkania były słowa: Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe, a książka to dobro duchowe.

„Książki to najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie zdradza, a nauczą wiele.” (Jan Rak)

Na zakończenie spotkania wyświetlone zostały slajdy bibliotek w Polsce i na świecie.


Nasza Biblioteka w Ciechocinku

Biblioteka to zbiory pięknych książek od stuleci.
W naszej to miejsce spotkań dorosłych i dzieci.
Seniorzy w czytelni o książkach i filmach rozmawiają
a dzieci malują i dobrze się bawią, bo Mamotekę mają.
Przy komputerach siedzą gier zwolennicy
a starszym w obsłudze pomagają ” Latarnicy”
Przemiłe Panie książki wydając , pomóc się starają
zachęcając do czytania pięknie się uśmiechają.

Przyjdź i zobacz.

tekst oraz wiersz : Mirosław Molenda